Aktivování Google Play Store

Zkontrolujte si, že firmware nainstalovaný ve vašem zařízení podporuje Google Play. Firmware, který podporuje Google Play má v názvu běžně písmeno G.

Dále zařízení zapněte a připojte se k internetu.

1.jpg

Naleznete pod – rychlé nastavení > Info > GSF ID. Napište si nebo si vyfoťte GSF ID číslo, bude třeba k pozdějšímu nastavení.


Pokud se GSF ID nezobrazuje, klikněte na Google Play obchod ikonu:
Domovská stránka > aplikace > Google play obchod, pak se GSF ID bude zobrazovat.

2.png

Stiskněte tlačítko myš na ovladači. GSF ID se dá vyplnit v režimu myš.
Až budete chtít opustit režim myš, stiskněte znovu tlačítko.

3.png

Jakmile dokončíte zadávání GSF ID, zobrazí se stránka s přihlašováním do Google, vložte GSF ID čísla a potvrďte registraci k dokončení Google play obchod aktivace.

Můžete využít jakýkoliv účet, který nebyl aktivován na zařízení Z9X.

4.jpg

Přístup do Google Play obchodu přes Hlavní stránku > aplikace > Google Play obchod.

V případě chyby restartujte zařízení.

5.png

Pokud by se Google play store nenačítal, vraťte se zpět na rychlé nastavení > Info > GSF ID, přepněte ovladač do režimu myš a klikněte přímo na číslo GSFID.