Návod jak upgradovat firmware u Zidoo přehrávačů přes USB

Následující návod je prováděn u přehrávače Zidoo Z9X. U ostatních modelů je postup upgradování firmwaru stejný, pouze se bude lišit stažený firmware soubor, který musí být přesně pro daný typ přehrávače. 

1. Otevřete záložku About (O zařízení), a klikněte na Update.
 
 
 
2. Klikněte na USB update.
 
3. Zvolte stažený firmware, který máte uložený na svém USB flash disku.
 
4. Ověřte správnost souboru.
 
5. Čekání na zkopírování souboru. Po dokončení stiskněte tlačítko Update.
 
6. Probíhá samotná instalace. Nevypínejte zařízení z napájení.
 
7. Po dokončení se systém automaticky restartuje.