Videokonference – příklady řešení

Před několika týdny vás možná ani nenapadlo, že videokonference bude za krátkou dobu tak často skloňované téma. V době, kdy jsme nuceni minimalizovat fyzický kontakt s ostatními lidmi je nutné, abychom se domlouvali jiným způsobem. Stále potřebujeme komunikovat s kolegy v zaměstnání, potřebujeme, aby dále probíhala jednání, konference a školení. Abychom si předávali informace a vedli přitom společný dialog.

Extender je zařízení, které umožňuje po strukturované kabeláži (metalickém kříženém kabelu UTP/FTP/STP) standardu Cat5/5e/6/7 nebo po optickém kabelu přenést např. digitální video signál HDMI/DVI na větší vzdálenost (od 1 m až po desítky km) a na jejím konci jej zase převést zpět na původní signál např. HDMI.
 
Nejedná se o přenos přes LAN, ale přenos pomocí samostatného vyhrazeného kabelu mezi dvěma body. Maximální vzdálenost je závislá na typu zařízení, požadovaných parametrech a použitých kabelech. Dosah extenderů se pohybuje od 10 m do přibližně 100 m, s využitím optického kabelu je však možné využít extender až do vzdálenosti 80 km.

Většina dnešních LCD, OLED televizorů již nemá analogový výstup zvuku (2x Cinch/RCA) pro připojení ke stereo zesilovači. Často jsou TV vybaveny výstupem na sluchátka, který však po připojení vždy vypne reproduktory z televizoru a potom je nutné mít vždy zapnutý zesilovač nebo vytahovat konektor jack z TV (pokud je v zadní části TV je to velice nepraktické). Dále jsou TV vybaveny optickým výstupem zvuku (TOSLink), pro ty však většina stereo zesilovačů nemá vstup.

HDR je zkratka pro "High Dynamic Range", česky můžeme řící vysoký dynamický rozsah.

V jednoduchosti se jedná o vysoký dynamický rozsah zobrazované scény, tak aby vypadala velmi podobně jak jí vnímá lidské oko. ...

Zjednodušeně to znamená, že obraz, který uvidíte, lépe vykresluje scénu od nejtmavší černé až po velmi jasnou bílou. Je důležité pochopit, že abyste přínos HDR technologie mohli vůbec posoudit, musíte si ji prohlídnout naživo. Nelze to totiž poznat z prezentačních videí ani ze srovnávacích fotografií na klasických zobrazovacích monitorech či stránkách časopisů. Prostě jakákoliv prezentace HDR bez možnosti to ukázat na HDR zobrazovači je nesmyslná. Zážitek ze zhlédnutí HDR je neopakovatelný.

HDCP je technologie ochrany obsahu dostupná pro použití ve spojení s HDMI, která byla vyvinutá společností Intel Corporation.

HDCP licenci neposkytuje HDMI Licensing, LLC, ale společnost Digital Content Protection, LLC. HDCP se přenáší přes DVI a HDMI rozhraní.

Pro zajímavost uvádíme částku ročního poplatku pro HDCP - roční poplatek je patnáct tisíc dolarů (US$ 15.000) plus poplatek na jednotku (za každý přístroj) - US$ 0.005.

Naprosto zásadní je, aby celá trasa přenosu (zdroj, kabel, případně receiver i zobrazovač) podporovala některý z HDR formátů a tím pádem nesla označení HDMI 2.0a/b a obvykle i ochranu proti kopírování HDCP 2.2.

V dnešní době to jsou HDR10, Dolby Vision a HLG. Pokud je v libovolné části trasy nějaký problém, může docházet v lepším případě k dropoutům obrazu, ale pravděpodobně se obraz vůbec neobjeví. To je rozdíl od analogového signálu, který se postupně zhoršuje, digitální signál buď projde nebo ne. Pokud se rozhodnete pro zjednodušenou trasu – zdroj, HDMI kabel a zobrazovač, nejpravděpodobnějším viníkem nefunkčního přenosu videa bude HDMI kabel. 

HDMI je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface. Je to rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu.

Rozhraní HDMI slouží k přenosu digitálního obrazu i zvuku, data nejsou pro účely přenosu nijak upravována – HDMI je distribuuje v původní, nezměněné podobě.

Na rozdíl od analogového propojení jsou digitální data zvuku i obrazu vedena společně. Kromě značné datové kapacity poskytuje HDMI i vysoký standard bezchybnosti přenosu. Součástí propojení je i kontrolní kanál nesoucí informaci pro okamžitou rekonstrukci dat, pokud by došlo k jejich poškození. V kontrolním kanálu může probíhat obousměrná komunikace propojených přístrojů, např. automatické nastavení formátu, rozlišení jazyka apod.